Uputstvo za podešavanje e-mail programa (primer je dat za Outlook Express)


 1. Pokrenite program Outlook Express; odaberite Tools -> Accounts...
   
  Data/Images/1_s.jpg

   

 1. U prozoru Internet Accounts odaberite karticu Mail; odaberite Add -> Mail...
   
  Data/Images/2_s_no1.jpg

   

 1. U polje Display name upišite Vaše ime i prezime i kliknite na Next.
   
  Data/Images/3_s.jpg

   

 1. U polje E-mail address upišite Vase_korisnicko_ime@beograd.com i kliknite na Next.
   
  Data/Images/4_s.jpg

   

 1. Odaberite POP3 server ili IMAP; za Incoming i Outgoing mail server home.beograd.com i kliknite na Next.
   
  Data/Images/5_s.jpg

   

 1. U polje Account name upišite Vašu mail adresu, a u polje Password upišite Vašu šifru; izaberite opciju Remember password i kliknite na Next.
   
  Data/Images/6_s.jpg

   

 1. Ostalo je samo da kliknete na Finish i time ste podesili potrebne parametre za korišćenje elektronske pošte.
   

 1. Za slanje elektronske pošte potrebno je uključiti i SMTP autentikaciju, koja omogućava da se mail server koristi sa bilo koje lokacije. U prozoru Internet Accounts odaberite željeni Account, pa Properties. U okviru kartice Servers izaberite opciju My server requires authentication.
   
  Data/Images/7_s.jpg