Registracija nacionalnog Internet domena Srbije (.срб)

Šta je .срб?
Ćirilički internet domen .срб je novi, drugi nacionalni domen Republike Srbije. Deo je porodice internacionalizovanih naziva domena (Internationalized Domain Name - IDN), odnosno naziva domena koji nisu napisani engleskim alfabetom.

Kada је počela registracija .срб domena?
Upravni odbor RNIDS-a doneo je Odluku da registracija .срб domena počne na dan Svetog Save, 27. januara 2012. godine.

Gama Electronics je ovlašćeni registar za RS i .СРБ domene.

Proveru da li je domen slobodan za registraciju možete izvršiti preko whois.bits.rs.

Cenovnik registracije срб domena

TLD cena/godišnje
.срб (svi zainteresovani) 720,00 din
.пр.срб (poslovni korisnici) 420,00 din
.орг.срб (ostali poslovni korisnici) 420,00 din
.обр.срб (obrazovne ustanove) 420,00 din
.од.срб (fizička lica) 420,00 din
prenos registracije domena između registranata 600,00 din
zaštita privatnosti podataka o kontaktu za domen 480,00 din
Zaključavanje domena na nivou registra (Registry Lock) 12000,00 din

Napomena: u sve cene je uračunat PDV. Cene su iste za pravna i fizička lica.


Procedura oko registracije срб domena

Domen možete registrovati i platiti online (kreditnom karticom ili QVoucher-om). Ukoliko želite, plaćanje možete izvršiti i putem predračuna. Po izvršenom plaćanju, željeni domeni će biti registrovani.

Popunite online prijavu na stranici Registracija novog domena, odaberite hosting paket i na lak i brz način registrujte željene domene uz popust do 30%.

Funkcionalna mail adresa registranta nacionalnih internet domena neophodna je ne samo za potvrđivanje podataka o registrovanom nazivu domena, već i za sve buduće kontakte vezane za izmene podataka o domenima.

Naime, mail adresa registranta i administrativnog kontakta predstavlja podatak kojim se registrant, odnosno administrativni kontakt identifikuje i dužan je da ga održava aktivnim i ažurnim tokom čitavog perioda registracije naziva domena. Takođe, nakon registracije domena registrant ima rok od 20 dana za potvrđivanje registracije i podataka o domenu. Ukoliko registrant ne potvrdi registraciju i podatke u navedenom roku, domen prestaje da bude aktivan sve dok se registracija i podaci ne potvrde.

 

Transfer registrovanih срб domena

Ukoliko želite da izvršite transfer registrovanih .СРБ domena, potrebno je da registrant (vlasnik) domena zatraži autorizacioni EPP kod od postojećeg ovlašćenog registra. S obzirom da se autorizacini kod dostavlja na mail adresu administrativnog kontakta registranta, neophodno je da postojeći podaci o domenu budu ispravni, a mail adresa aktivna.
Nakod dobijanja autorizacionog koda, prosleđujete ga na mail prodaja@beograd.com i dostavljate podatke o registrantu domena navedene u zahtevu.

Transfer domena je besplatan.

 

Opšti uslovi registracije .rs i .срб domena

Sve detalje o uslovima i pravilima registracije .rs i .срб domena možete saznati u dokumentu Opšti uslovi o registraciji naziva nacionalnih internet domena.

 

Pitanja i odgovori u vezi .срб domena

Koji adresni prostori postoje u okviru .срб domena?
Poddomenska struktura u okviru .срб domena istovetna je po nameni postojećim poddomenima u okviru .rs domena.
Lista naziva .срб poddomena:

.RS domen .СРБ domen Obrazloženje
.co.rs .пр.срб privreda, preduzeće, preduzetnik
.org.rs .орг.срб organizacija
.edu.rs .обр.срб obrazovanje
.in.rs .од.срб predlog od

Za delegirane domene određeni su sledeći nazivi:

.RS domen .СРБ domen Obrazloženje
.gov.rs .упр.срб organi uprave
.ac.rs .ак.срб akademska mreža

Koje su prednosti .срб domena?
1. Jedini internet domen na svetu u kojem se internet adrese pišu onako kako se i izgovaraju.
Zahvaljujući osobenosti srpske ćirilice da jednom glasu odgovara jedno slovo, adrese .срб domena će se, za razliku od, recimo, mnoštva domena na engleskom alfabetu, nedvosmisleno izgovarati upravo onako kako su i napisane.
2. Ostvarenje ustavnog prava građana Srbije da mogu da koriste internet domene na svom zvaničnom pismu.
U vreme kada se u razvijenim zemljama i pravo na Internet smatra za osnovno ljudsko pravo, kada i najveće zemlje sveta brinu o očuvanju nacionalnog identiteta kroz domene na svom pismu, Srbija je među prvima napravila korak ka uspostavljanju domena na nacionalnom pismu.
3. Pravovremeno zauzimanje slobodnog internet prostora za buduće potrebe.
Razvoj Interneta je takav da će vrlo brzo skoro svaki čovek morati da ima sopstveni internet identitet. Za firme i organizacije to je već sada neophodno. S obzirom na zauzetost mnogih pojmova, imena i naziva u postojećim internet domenskim prostorima, uvođenje .срб domena predstavlja pravovremeno zauzimanje slobodnog internet prostora za razne, trenutno i nepredvidljive, buduće potrebe. Postoje ozbiljne pretpostavke da će u budućnosti čak i mnogi od uređaja koje svakodnevno koristimo imati svoju sopstvenu internet adresu. Futuristički primer: vaš digitalizovani automobil sa adresom "мојаљутамашина.срб" sam zakazuje servis i zamenu ulja!

Kada upišem .срб domen u svoj browser, zašto vidim karaktere koji počinju sa xn--?
Vaš browser ne prikazuje pravilno nazive .срб domena. Preporučujemo da pročitate izveštaje o testiranju koje su izradili Elektrotehnički fakultet i Signet.