Stalne veze

Opis usluge

Usluga stalne veze omogućuje da računarska mreža Vaše firme bude stalno prisutna na Internetu. Za razliku od ADSL usluge, karakteristika stalne veze je simetričnost brzina za slanje i prijem podataka.

Ovakva namenska veza je pogodna za korisnike sa srednjim i većim potrebama i može da garantuje brzinu, kapacitet, pouzdanost i dostupnost servisa.

Uspostavlja se od korisnika do našeg Internet čvorišta.

U mogućnosti smo da obezbedimo potrebne IP adrese i portove na našim uređajima, koji su potrebni da se Vaša mreža i/ili serveri vide na Internetu.

Prednosti stalne veze

  • pristup Internetu garantovanom brzinom u bilo kom trenutku
  • dobijanje potrebnog broja javnih IP adresa
  • maksimalna pouzdanost i dostupnost servisa
  • jednostavna implementacija i upotreba servisa
  • detaljna kontrola korišćenja Interneta od strane zaposlenih u firmi